Structura

Structura Bibliotecii este prevăzută în organigramă şi este determinată de complexitatea, misiunea şi funcţiile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Organigrama cuprinde serviciile care funcţionează în cadrul Bibliotecii, activităţile desfăşurate şi numărul de posturi aferente.

Compartimente:

 1. Tipuri de compartimente:
  • Pentru realizarea activităţilor de bază: birouri, sala de lectură, împrumut, depozite,
  • Auxiliare: mânuirea publicaţiilor,
  • Funcţionale: birouri.
 2. Trepte ierarhice:
  • Şef Serviciu Mediatecă 1 Bibliotecă,
  • Bibliotecari,
  • Mânuitor de carte.

 


Art.6.

(1) Structura Bibliotecii este prevăzută în organigramă, parte integrantă a prezentului regulament şi este determinată de complexitatea, misiunea şi funcţiile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

(2) Structura Bibliotecii a fost propusă de către conducerea Bibliotecii şi aprobată de către Senatul Universităţii. Organigrama cuprinde serviciile care funcţionează în cadrul Bibliotecii, activităţile desfăşurate şi numărul de posturi aferente.


 

Pe parcursul anului 2021 Biblioteca UNMB și-a îndeplinit funcțiile specifice și atribuțiile stabilite prin lege, în ciuda numeroaselor schimbări umane și a efectelor pandemiei. La nivel instituțional, aceste schimbări s-au reflectat în activitatea tuturor membrilor colectivului, atât a celor de specialitate, cât și a celor suport.

Cu toate acestea, Biblioteca a încercat și reușit, ca prin activitățile sale, să își valorifice colecția de documente, să ofere servicii specializate unui public specializat.

 

Regulament de organizare, functionare si administrare