Baza de date Softlink Alice

Prin intremediul sistemului integrat Softlink Alice, s-a pus la dispoziţia utilizatorilor catalogul electronic, care oferă posibilitatea accesării bazei de date care cuprinde documentele intrate în colecţia Bibliotecii începând cu noiembrie 2003. Accesul se face de la terminalul care se află la Compartimentul Comunicarea colecţiilor, sala cataloagelor.

Cataloage tradiţionale, pe suport hârtie care pot fi consultate în bibliotecă de utilizatori:

 

 • Cataloage pentru cărţi :
  • Catalog alfabetic;
  • Catalog sistematic
  • Catalog teze doctorat;
  • Catalog noutăţi;

 

 • Catalog note muzicale :
  • Note muzicale străine :
   • Catalog alfabetic;
   • Catalog sistematic;
  • Note muzicale romaneşti :
   • Catalog alfabetic;
   • Catalog sistematic;
   • Catalog literatură gri (lucrările editate de cadrele didactice);
  • Catalog noutăţi;

 

 • Catalog lucrări licenţă :
  • Catalog alfabetic;
  • Catalog sistematic;
  • Catalog cronologic;

 

 • Catalog disertaţii :
  • Catalog alfabetic;
  • Catalog cronologic;

 

 • Catalog manuscrise muzicale
  • Catalog alfabetic;

 

 • Catalog manuscrise monografii
  • Catalog alfabetic;

 

 • Catalog coruri
  • Catalog alfabetic;
  • Catalog pe titluri ;

 

 • Catalog publicaţii seriale (reorganizare).